Zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 174 w roku szkolnym 2015/2016

wpis w: Archiwum | 0

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Liczba godzin

Dzień tygodnia, godziny zajęć

Charakter zajęć

1.

Bożena Dawiec

1

Poniedziałek

1340 – 1425

Przygotowanie do sprawdzianu po kl. VI

1

Poniedziałek

1430 – 1515

(w miarę potrzeb)

Kółko teatralno – recytatorskie

2.

Danuta Midziak

1

Wtorek

1245 – 1330

Origami dla kl. II – III

1

Środa

1245 – 1330

Origami – oddział przedszkolny

1

Czwartek

1245 – 1330

Origami dla kl. Ia i Ib

1

Piątek

1045– 1130

Zajęcia dla dzieci zdolnych

1

Piątek

1140– 1225

Zajęcia czytelnicze dla kl. Ia i Ib – „Spotkanie z ciekawą książką”

3.

Joanna Budyńska

1

Poniedziałek

1435 – 1520

Zajęcia wyrównawcze dla kl. VI

1

Piątek 800– 845

Przygotowanie do sprawdzianu po kl. VI

1

Wtorek

1340 – 1425

Koło matematyczno – przyrodnicze dla kl. VI

1

Środa

1340 – 1425

Zajęcia wyrównawcze dla kl. V

4.

s. Bernarda

1

Wtorek

1425 – 1510

Kółko Misyjne

5.

Marzena Delak

1

Poniedziałek

1245 – 1330

Zajęcia wyrównawcze kl. I

1

Środa

1140 – 1225

Zajęcia artystyczne kl. I

6.

Anna Piórkowska

2

Wtorek

1600 – 1730

(co drugi tydzień)

Koło plastyczne

7.

Oscar Mazzotti

1

Czwartek

1340– 1425

Język hiszpański

1

Piątek

1425 – 1520

8.

Jolanta Ilewicz

30′

Wtorek

1530 –  1600

Korektywa – oddział przedszkolny

30′

Środa

1500 – 1530

1,5h

Środa

1530 – 1700

OOS Korfball kl. I – III

1,5h

Czwartek

1600– 1730

OOS Korfball kl. IV – VI

1,5h

Piątek

1600 –  1730

Zajęcia sportowe

9.

Barbara Szkurłat

1

Poniedziałek

1400 – 1500

Samorząd Uczniowski

10.

Marta Głodek

1

Czwartek

1140 – 1225

Zajęcia wyrównawcze dla kl. III

11.

Monika Dębicka

1

Wtorek

1340– 1425

Szachy dla kl. Ib

1

Środa

1245– 1330

Szachy dla kl. Ia

1

Czwartek

1245 – 1330

Szachy dla kl. III

12.

Anna Kiryło

1

Środa

1140– 1225

Zajęcia wyrównawcze dla kl. Ia

13.

Magdalena Kamińska

1

Poniedziałek

1245 – 1330

Koło ortograficzne dla kl. II

1

Czwartek

1340 – 1425

Zajęcia wyrównawcze dla kl. II

14.

Agnieszka Żurawska

1

Czwartek

1340 – 1425

Chór dla kl. IV – VI

15.

M. Klukowski

1,5h

Poniedziałek

1445 – 1615

OOS Piłka nożna dla kl. IV – VI

1,5h

Poniedziałek

1615 – 1745

OOS Badminton dla kl. I – VI

1,5h

Czwartek

1300 – 1430

OOS Piłka nożna dla kl. I – III

16.

B. Kozłowska

1,5h

Piątek

1230 – 1400

Łuki