Adopcja na odległość

26.12.04r. Południowo – Wschodnią Azję nawiedziło trzęsienie ziemi, które wywołało fale tsunami o wysokości 10m. Uderzyły one w wybrzeża kilku państw tej części kontynentu azjatyckiego, a później także Afryki, pochłaniając wsie i miasteczka. Największe zniszczenia tsunami spowodowało na wybrzeżu Sri Lanki, Indii, Indonezji oraz Tajlandii. Liczba zabitych i zaginionych wyniosła co najmniej 294 tysiące ludzi. Caritas Polska natychmiast zareagowała na tę tragedię. Tak powstał program „Adopcja na odległość” mający na celu pomoc konkretnym dzieciom, poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi.

SP 174 włączyła się w program „Adopcji na odległość”. Zobowiązaliśmy się do pokrycia kosztów utrzymania i nauki w szkole siedmioletniej dziewczynki z Indii – ARO CELII. W salach lekcyjnych stoją skarbonki, do których dzieci wrzucają pieniążki dla Aro. Będziemy je zliczać raz na kwartał i przesyłać na konto Caritas Polska, skąd zostaną przekazane misjonarzowi przebywającemu w Indii, który opłaci koszty nauki dziecka, kupi żywość, ubranie, podręczniki, przybory szkolne itp.

Mamy nadzieję, że uda się nam nawiązać kontakt z Aro. Dwa razy w roku dzieci mogą napisać list i wysłać wraz z rysunkami wykonanymi specjalnie dla niej.

Zachęcamy, Państwa, do wzięcia udziału w programie „Adopcja na odległość”. Na świecie jest wiele biednych dzieci, którym może pomóc osoba indywidualna, rodzina, firma, szkoła, klasa, stowarzyszenie lub inna zorganizowana grupa.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie: www.adopcjanaodleglosc.caritas.pl lub pod numerem telefonu: (22) 334 85 03.

{gallery}36-adopcja_na_odleglosc{/gallery}