INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

wpis w: Archiwum | 0

Od 20.02.2012 r. w naszej szkole ruszył projekt:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych”

Celem projektu jest:

  • ZINDYWIDUALIZOWANIE nauczania w klasach I – III w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego,
  • pomoc szkołom we wdrożeniu kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji,
  • uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

W naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy