Dzielnicowy konkurs „Sześciolatek lubi i potrafi”

Wiosna to czas, kiedy cała przyroda rozkwita i wszystko budzi się do życia. Taki ciepły wiosenny nastrój zapanował 19 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 174, w  której odbył się konkurs literacko – plastyczny „Sześciolatek lubi i potrafi”. W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 171 i 174.W pierwszej części konkursu uczestnicy wysłuchali utworu literackiego o wiośnie, który odczytała zaproszona przez szkołę pisarka dziecięca pani Małgorzata Nawrocka. W drugiej części sześciolatki przystąpiły do plastycznego zilustrowania wrażeń treści utworu. Dzieci mogły wybrać dowolną technikę prac. Praca musiała być wykonana samodzielnie przez uczestników. Komisja konkursowa wyłaniając laureatów brała pod uwagę zrozumienie treści utworu, dobór i wykorzystanie narzędzi plastycznych, samodzielność, estetykę pracy, pomysłowość artystycznego wyrazu i kompozycję pracy.

Przyznano dwa pierwsze miejsca dla Małgorzaty Kloc i Marysi Stachyry, dwa drugie miejsca dla Zuzi Gołębiewskiej  i  Rafała Klina. Trzecie miejsce przyznano Natalce Lewandowskiej. Dzieci otrzymały także wyróżnienia. Miłą niespodzianką dla wszystkich dzieci były spotkania  literackie z panią Małgorzatą Nawrocką. Po spotkaniu dzieci mogły kupić książki z dedykacją.

{gallery}140-szesciolatek{/gallery}