SP 174 na V Forum Edukacyjnym

„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka” (Gajusz Juliusz Cezar) – takie motto przyświecało zorganizowanemu 17 maja V Forum Edukacyjnemu. Spotkanie przygotowane przez Biuro Edukacji Urzędu m .st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń oraz doradców metodycznych m .st. Warszawy miało na celu upowszechnianie nowatorskich inicjatyw oraz doświadczeń w zakresie wsparcia szkół w podnoszeniu efektywności kształcenia.

Na Forum zostały zaproszone wyróżnione szkoły warszawskie, w których zauważalne są zmiany oraz wdrażanie działań powodujących ich rozwój.

Szkołę Podstawową nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi reprezentował Dyrektor Pan Paweł Krajewski z wystąpieniem na temat realizacji projektu kompleksowego wspomagania szkół. Dyrektor omówił specyfikę pracy naszej szkoły, problemy z jakimi się boryka, sukcesy które odnosi oraz podkreślił, że szkoła idzie drogą ku zmianom. Nie jest to niestety łatwe zadanie, w świetle aktualnej kondycji polskiej edukacji.

Temu jednak miało służyć zorganizowane Forum, na którym specjaliści dzielili się dobrymi praktykami, mogli również przedyskutować problemy z jakimi borykają się na co dzień.

{gallery}207-forum{/gallery}