„Chcę wiedzieć więcej”

Chcę wiedzieć więcej zajęcia są przeznaczone dla uczniów, którzy mają w sobie pasję odkrywcy, badacza, nurtuje ich wiele pytań i pragną poszukiwać na nie odpowiedzi. Odbywają się w każdy piątek w godzinach 12.45 – 13.30.

Udział w zajęciach stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności i zaspakajania ciekawości poprzez eksperymentowanie i doświadczanie. Różnorodność proponowanych metod i form pracy ma na celu rozwinąć kreatywne myślenie i zachęcić uczniów do większej aktywności.

Zajęcia są organizowane tak, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” zagadnień przyrodniczo – matematycznych. Zwiększa to ich zainteresowanie    i motywację, a także daje im sporo satysfakcji z pracy. Zajęcia polegają  przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorodnych problemów, gdyż ten sposób nauczania wyrabia odpowiednie umiejętności i nawyki oraz dociekliwość, rozwija twórcze, kreatywne  myślenie i pamięć, kształtuje matematyczną intuicję, zachęca do wytrwałości. Zajęcia prowadzone są w oparciu o środki dydaktyczne, które są  w takiej  ilości, iż pozwalają na indywidualizację pracy.

Eksperymentowanie zaś sprzyja zastosowaniu poznanej wiedzy w praktyce. Dziecko przeprowadzając samodzielnie doświadczenia uczy się staranności i dokładności w wykonywaniu pomiarów oraz umiejętności notowania spostrzeżeń i wniosków, wdraża się do pracy w zespole i wyrabia krytyczną ocenę własnej pracy.