Kółko matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klasy IV (piątek 12.45 – 13.30)

Zajęcia te adresowane są do uczniów klasy IV, którzy interesują się matematyką i pragną poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. Program zajęć uwzględnia treści obowiązujące w postawie programowej w zakresie rozszerzającym i dopełniającym oraz niektóre treści wykraczające , które mogą być przydatne  w III etapie edukacyjnym. Podczas zajęć uczeń i nauczyciel pracują na zasadach partnerstwa w klimacie twórczych poszukiwań i dyskretnej inspiracji. Od bieżącego roku szkolnego program zajęć kółka został poszerzony o treści z edukacji przyrodniczej i ekologicznej.