Kółko taneczne w klasie VI

Kółko taneczne w klasie VI odbywa się w środę na ósmej godzinie lekcyjnej. Uczestniczkami, a nawet inicjatorkami są uczennice klasy VI. Idea założenia kółka tanecznego powstała po Święcie Szkoły, na którym to uczennice miały okazję po raz pierwszy pokazać układ taneczny – rezultat swojej ciężkiej, solidnej pracy. Głównym celem zajęć jest aktywne spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch. Na zajęciach przede wszystkim uczymy się doskonalenia poczucia rytmu, układów tanecznych do wybranych utworów, kształtujemy estetykę ruchu. W trakcie spotkań uczennice mają szanse zintegrować się, pokonać tremę i nieśmiałość, a przede wszystkim uwierzyć we własne możliwości.