Kółko teatralne

Kółko teatralne – zajęcia odbywają się we wtorek w godzinach 12.45-13.30. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, wokalne i organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Opierają się w dużej mierze na zabawie. Zajęcia teatralne w klasach nauczania zintegrowanego służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno- społecznej i ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń. Są doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych. Myślę, że zajęcia te są dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.