Koło origami

Koło origami – w tym roku szkolnym  zajęcia koła  origami odbywają się w trzech grupach wiekowych. Pierwsza grupa to dzieci z klasy I i oddziału przedszkolnego, druga grupa uczniowie z klasy II – III oraz trzecia grupa klasy IV – VI. Wykorzystywana przeze mnie metoda pracy wspiera rozwój wyobraźni, jest doskonałym ćwiczeniem pamięci i zdolności motorycznych. Podczas wykonywania poszczególnych elementów dzieci obserwują i zapamiętują kształty oraz kolejność składania. Zabawa z papierem kształtuje także orientację przestrzenną oraz wpływa na rozwój emocjonalno-motywacyjny. Uczniowie na zajęciach uczą się ze sobą współpracować i pomagać sobie nawzajem. Zajęcia cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, ponieważ sprawiają im radość i dają satysfakcję z wykonywanej pracy. W tematach dzieci z grup młodszych stosowane jest najczęściej origami płaskie z koła i kwadratu, a w grupie osób starszych stopniowo przechodzimy do bardziej skomplikowanych form przestrzennych. Nasze prace prezentujemy na korytarzu szkolnym oraz zamieszczamy na stronie internetowej szkoły.