„Cała Polska czyta dzieciom”

„Cała Polska czyta dzieciom” – od października w oddziale przedszkolnym, środa jest dniem czytania bajek dla dzieci przez dorosłych. Gościmy wówczas na zajęciach rodziców oraz pracowników szkoły, na czele z Panem dyrektorem. Rodzice mają dużo inwencji twórczej, więc przebierają się za postacie bajkowe. Zajęcia te mają na celu rozwijanie zainteresowania czytelnictwem, kształtowanie wyobraźni dzieci, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego. Dzięki ,,czytanym środom”, dzieci poznają nowe bajki, a rodzice czynnie uczestniczą w życiu klasy.