Szkolne Kółko Scrabble, czyli o zaletach gorączkowego poszukiwania słów

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Scrabble w szkole”, którego celem jest popularyzacja gry w scrabble jako ciekawego narzędzia pomocnego w nauczaniu różnych przedmiotów. W ramach udziału w programie otrzymaliśmy bezpłatny Pakiet Startowy z 5 grami scrabble, uzyskaliśmy dostęp do materiałów programu i uczestnictwa w turniejach i konkursach scrabble.

Gra w scrabble nie tylko w przyjemny sposób wypełnia wolny czas, ale także  wzbogaca

zasób słownictwa, uczy ortografii i gramatyki. Daje możliwość doskonalenia poprzez zabawę wielu umiejętności: logicznego i kreatywnego myślenia, umiejętności językowych, pracy w zespole, zdrowej rywalizacji. W scrabble grać mogą wszystkie dzieci bez względu na umiejętności i talenty.

Scrabble” to po angielsku „szukać gorączkowo, po omacku”. Od kilku tygodni w naszej szkole gorączkowe poszukiwania słów trwają. Młodzi miłośnicy tej gry mają możliwość ćwiczyć swe umiejętności na zajęciach prowadzonych przez p. Krystynę Tryc we wtorki na 6 godzinie lekcyjnej, tj od 12.45 do 13.30.