Zajęcia dla uczniów klasy VI przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty (środa 12.45 – 13.30)

Na zajęciach przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie rozwiązują zadania, które pozwalają ocenić, w jakim stopniu opanowali wiedzę i umiejętności z matematyki, zdobywane przez trzy lata nauki. Rozwiązywane są także sprawdziany próbne. Wówczas część zadań zgrupowanych jest wokół tekstu źródłowego, którym może być fragment lektury, tabela, diagram czy rysunek. Uczniowie zwracają szczególną uwagę na: uważne czytanie poleceń, zapisywanie wszystkich obleczeń – nawet tych, które wykonali w pamięci oraz prawidłowe zapisywanie odpowiedzi. Większość zadań matematycznych ma charakter praktyczny. Mogą to być np. obliczenia pieniężne, skala i plan lub zadania związane z liczeniem czasu.