Zajęcia dodatkowe w kl.III.b

Zajęcia dodatkowe w kl.III.b to zajęcia dla uczniów zdolnych pt. „Chcę wiedzieć więcej”. Odbywają się raz w tygodniu, we wtorek i trwają godzinę. Uczestniczy w nich kilkunastu chętnych uczniów, którzy zdobywają wiedzę o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami, nabywają nowych umiejętności w zakresie edukacji matematycznej jak i polonistycznej. Przygotowują się do konkursów pozaszkolnych, ale również szlifują swoje umiejętności przed egzaminem trzecioklasisty.

Zajęcia te stymulują rozwój uzdolnień i postaw twórczych każdego uczestnika. Na pewno nie są czasem straconym.