Zajęcia wyrównawcze dla klasy II

Zajęcia wyrównawcze dla klasy II odbywają się w piątek. Ich głównym założeniem jest wyrównywanie braków, powtarzanie i utrwalanie wiadomości. Zajęcia mają za zadanie wdrażać uczniów do posługiwania się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w życiu codziennym oraz zmotywować uczniów do działań i wysiłku umysłowego. Na spotkaniach realizowana jest przede wszystkim tematyka z edukacji polonistycznej i matematycznej, przewidziana dla uczniów klasy II. Podczas pracy usprawniamy technikę czytania ze zrozumieniem, pisanie krótkich opisów, utrwalamy podstawowe części mowy oraz poznane zasady ortografii. Z zakresu edukacji matematycznej ćwiczymy umiejętność układania i rozwiązywania zadań tekstowych, doskonalimy rachunek pamięciowy, utrwalamy poznane jednostki miary oraz podstawowe wiadomości z geometrii.

W pracy zajęć wyrównawczych wykorzystywane są różne metody i formy pracy, które pomogą uczniom wyrównywać braki z zakresu posiadanej wiedzy, uaktywnią ucznia oraz dadzą możliwość odniesienia sukcesu przez dziecko.