Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy V (czwartek 13.40 – 14.25)

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy V mających duże problemy z uczeniem się matematyki. Celem naszych zajęć jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej z programu klasy V. Rozwiązując zadania tekstowe uczniowie zwracają zaś szczególną uwagę na: uważne czytanie poleceń, zapisywanie wszystkich obleczeń oraz prawidłowe zapisywanie odpowiedzi.