Zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne w klasie III A

Zajęcia wyrównawczo – dydaktyczne w klasie III A odbywają się w czwartek na szóstej godzinie lekcyjnej. Głównym celem zajęć jest uzupełnienie braków i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości. W trakcie zajęć uczniowie mają okazję nauczyć się wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz w trochę inny sposób niż na lekcjach powtórzyć i przyswoić materiał sprawiający im trudności. W programie zajęć przeplata się edukacja polonistyczna z matematyczną. Na spotkaniach zajmujemy się ćwiczeniami z zakresu czytania tekstu ze zrozumieniem, doskonaleniem różny form wypowiedzi pisemnych, opowiadaniem historyjek obrazkowych lub wysłuchanego tekstu, powtarzamy zasady ortografii, utrwalamy i wyszukujemy w zdaniach części mowy. W edukacji matematycznej rozwiązujemy zadania z treścią, doskonalimy technikę pamięciowego mnożenia, utrwalamy wiadomości o figurach geometrycznych oraz wiadomości praktyczne: obliczenia pieniężne, zegarowe, kalendarzowe.

Podczas zajęć wyrównawczo – dydaktycznych wymagania są indywidualnie dostosowane do możliwości każdego ucznia. Dzięki temu mają oni szansę odnieść sukces, a tym samym zwiększa się ich motywacja do nauki.