PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Co mały patyczak może mieć wspólnego z dobrym samopoczuciem i odpornością psychiczną dzieci? Wydawać by się mogło, że nic. Tylko, że ten patyczak o imieniu Zippi jest wyjątkowy – pomaga dzieciom radzić sobie w trudnych sytuacjach.

„Przyjaciele Zippiego” to program promocji zdrowia psychicznego dla młodszych dzieci. Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija kompetencje psychospołeczne i emocjonalne dzieci. W Polsce realizowany jest już od 10 lat przez Centrum Pozytywnej Edukacji we współpracy z Partnership for Children.

Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywaniem nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program zachęca również dzieci do współpracy i pomagania innym, pokazuje jak ważne jest rozmawianie z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, gdy takich uczuć doznają. Uczniowie w tracie spotkań będą uczyli się m.in. jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać, jak uważnie słuchać, jak prosić o pomoc, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem, jak mówić przepraszam, jak rozwiązywać konflikty.

W tym roku szkolnym program realizowany będzie z uczniami klas I i II. Mamy nadzieję, że realizacja celów spotkań przyniesie dzieciom, nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji a nabyte umiejętności na trwale wpiszą się w strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami także na dalszym etapach życia.

 

 

Marzena Delak
pedagog specjalny
nauczyciel wspomagający w klasie II