Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym

Zajęcia PDS (Przygotowanie Do Sprawdzianu) dla uczniów klasy VI  (wtorek  13.40 – 14.25)

Na zajęciach przygotowujących do nowej formuły sprawdzianu szóstoklasisty –  uczniowie rozwiązują zadania, które pozwalają ocenić,

w jakim stopniu opanowali wiedzę i umiejętności z XI działów  matematyki. Rozwiązują także specjalnie przygotowane zestawy zadań oraz  sprawdziany próbne  (10 zestawów i 10 sprawdzianów próbnych). Uczniowie zwracają szczególną uwagę na: uważne czytanie poleceń, zapisywanie wszystkich obliczeń oraz prawidłowe zapisywanie odpowiedzi. Uczą się także prawidłowego gospodarowania czasem podczas sprawdzianu.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy VI  (stacjonarne: poniedziałek i wtorek 14.30 – 15.15  oraz „pogotowie matematyczne” w dowolnym uzgodnionym terminie)

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy VI  mających duże problemy z uczeniem się matematyki.  Głównym celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej z programu poprzednich klas

i przygotowanie do nowej formuły sprawdzianu po klasie VI. Wiele zadań ma charakter praktyczny. Mogą to być np. obliczenia pieniężne, skala

i plan lub zadania związane z liczeniem czasu.

 

1) Kółko matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klasy V  (środa 13.40 – 14.25 oraz piątek 8.00 – 8.45)

Zajęcia te adresowane są do uczniów klasy V, którzy interesują się matematyką i pragną poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. Program zajęć uwzględnia treści obowiązujące w postawie programowej w zakresie rozszerzającym i dopełniającym oraz niektóre treści wykraczające, które mogą być przydatne  w III etapie edukacyjnym. Podczas zajęć uczeń i nauczyciel  na zasadach partnerstwa w klimacie twórczych poszukiwań i dyskretnej inspiracji. Od ubiegłego roku szkolnego program zajęć kółka został poszerzony o treści z edukacji przyrodniczej i ekologicznej.