REKRUTACJA 2015/2016

wpis w: Ogłoszenia | 0

Szanowni Państwo, w związku z naborem dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2015/16 zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na dzień otwarty 21 lutego 2015r. na godzinę 10.00.
W programie zaplanowano spotkanie z Dyrektorem Szkoły. Zostaną udostępnione sale lekcyjne oraz będą mogli Państwo porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem szkolnym, logopedą a także z nauczycielami wspomagającymi.
Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzieli Państwu sekretariat szkoły oraz można je znaleźć na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny.

Dyrektor Szkoły