Lekcja historii w „Muzeum Powstania Warszawskiego”

W ramach projektu „Varsavianistyczna szkoła” uczniowie klasy V uczestniczyli 23 kwietnia 2015 roku w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego”. Tematem zajęć była „Konspiracja i mały sabotaż”. Celem spotkania było ukazanie wyjątkowości Polskiego Państwa Podziemnego na tle okupacyjnej Europy oraz postaw polskiego społeczeństwa w warunkach wojny.

Prowadzący zajęcia przedstawił główne kierunki działań konspiracyjnych. Zwrócił uwagę, jak szczególna była sytuacja, w której warszawskie dzieci walczyły za wolność swojego kraju. Lekcja była bardzo ciekawa. Uczniowie dowiedzieli się między innymi jak wyglądał znak Polski Walczącej i pomnik Małego Powstańca.

Takie spotkania z trudnymi tematami naszej – jeszcze nie tak bardzo odległej historii – rodzą pytanie, czym jest dla nas wszystkich dzisiejszy patriotyzm, który nie wymaga od nas bohaterskich czynów, ale zachowania postaw, które nie tylko przyczynią się do poprawy jakości życia wszystkich Polaków, ale i wpłyną na wizerunek Polski w Europie i na świecie.

{gallery}414-lekcja{/gallery}