IV DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „I Can Do It”

Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie – Wesołej zorganizowała IV Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego pt. „I Can Do It”, w którym wzięli udział wszyscy chętni uczniowie klas V i VI.

Konkurs ten miał na celu zachęcanie i motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, zapoznanie się z ludźmi mieszkającymi w krajach anglojęzycznych, ich kulturą, historią i obyczajami.

Konkurs odbył się w dwóch etapach:

I etap – został przeprowadzony w poszczególnych szkołach 15 maja 2015 r.

II  etap – finał konkursu – odbył 16 czerwca 2015r. w SP 174.

Pierwszy etap miał na celu sprawdzenie nie tylko ogólnej wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego, ale także motywowanie uczniów do praktycznej i teoretycznej znajomości języka oraz ogólnej wiedzy o Australii. W konkursie wzięli udział uczniowie SP 173, SP 94, SP 174 oraz SP im. Emanuela Bułhaka. Drugi etap zaś, polegał na sprawdzeniu wiedzy o Australii, o jej historii, zwyczajach, świętach, kulturze, geografii i podziale administracyjnym. Wzięło w nim udział 4 uczniów naszej szkoły i 11 uczniów w/w szkół.

 

Zwycięzcą konkursu została uczennica naszej szkoły Matylda Elson. Laureatem drugiego miejsca został Mikołaj Próchniak ze Szkoły Podstawowej im. Emanuela Bułhaka, a trzecie miejsce zajęła Dobrosława Mazurek, również ze Szkoły Podstawowej im. Emanuela Bułhaka.

 

 

Organizatorami konkursu byli Pani Joanna Budyńska oraz Oscar Mazzotti – nauczyciel j. angielskiego.

 

{gallery}434-konkurs_angielskiego{/gallery}