Leśni detektywi – wycieczka klasy I „A”

30 września uczniowie klasy I „A” wybrali się na jesienny spacer do lasu. Celem wycieczki była obserwacja zmieniającej się przyrody. Dzieci podzielone na cztery grupy próbowały zebrać jak najwięcej informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie. Swoje zadania leśni detektywi realizowali w myśl hasła: „Poznajemy las różnymi zmysłami”.

Jedni prowadzili obserwacje wzrokiem, inni nasłuchiwali dochodzących głosów, kolejna grupa gromadziła okazy przyrody, a pozostali rozpoznawali je dotykiem i węchem. Następnie dzieci nazywały rosnące wokół drzewa, krzewy, rośliny oraz rozpoznawały usłyszane głosy ptaków. Utrwaliły także informacje dotyczące różnicy w budowie drzew i krzewów. Na zakończenie wszyscy aktywnie wzięli udział w zabawach z pokonywaniem naturalnych przeszkód.