KLASY I „A” W MUZEUM NARODOWYM

Dnia 3 listopada klasa Ia była na wycieczce w Muzeum Narodowym. Tematem zajęć było zapoznanie się z pracą artysty i funkcjonowaniem pracowni malarskiej. Była to dobra okazja do przypomnienia sobie pojęć, z którymi zapoznała nas mama Marysi (link). Z dużym zainteresowaniem obserwowaliśmy obrazy, które otaczały nas z każdej strony.

Dzięki pani przewodnik, która prowadziła zajęcia dowiedzieliśmy się m.in., w jaki sposób powstawały farby w średniowieczu, czym jest atelier malarskie oraz co to za miejsce Akademia Sztuk Pięknych. Przekształciliśmy nawet słownik pojęć, aby łatwiej było nam je zapamiętać i w ten sposób „tempera jajeczna” stała się „farbą jajeczną” lub „’jajową”. Na zakończenie zainspirowani obrazem Jana Matejki „Autoportret wykonaliśmy swoje własne autoportrety.
Wyjście do Muzeum Narodowego było też doskonałą okazją do praktycznego ćwiczenia umiejętności zachowania się w muzeum. Bardzo ważna była też droga dotarcia do celu, ponieważ pojechaliśmy pociągiem. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowania się w środkach komunikacji miejskiej i na peronach oraz szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Dodatkową atrakcją była rzecz niby zwykła, ale dla nas świadcząca o naszej samodzielności, czyli kasowanie biletów. Wizytę w muzeum oraz „egzamin” z bezpiecznego poruszania się po drodze zaliczyliśmy na 5.

 

Anna Kiryło