GRUPA WSPARCIA

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 174 działając w ramach projektu SAS (Szkoła Aktywna w Społeczności) – organizuje cykliczne spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m. in. z orzeczeniami, opiniami).
Spotkania te są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby rodziców, którym zależało na nawiązaniu kontaktów z innymi rodzicami borykającymi się z podobnymi trudnościami.

Spotkania grupy mają dać rodzicom poczucie wsparcia, świadomości że nie są osaamotnieni w opiece nad swoim dziećmi, a problemy, z którymi mierzą się na co dzień, doświadczają także inni. Jest to w odczuciu rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły doskonały sposób na wymianę doświadczeń, otwarte i szczere rozmowy o trudzie wychowania dzieci, a także miejsce na rozmowy ze specjalistami. Spotkania prowadzone są przez psychologa szkolnego, a w dalszej perspektywie również przez zaproszonych ekspertów w dziedzinie wychowania i terapii.
Grupa dla rodziców spotyka się w godzinach wieczornych, aby rodzice nie musieli zwalniać się z pracy by wziąć w nich udział. Opiekunowie w dniu spotkania grupy mogą  przyjść do szkoły wspólnie z dziećmi, które zostają pod opieką nauczycieli i biorą udział w przygotowanych zabawach i zajęciach. Rodzice nie muszą martwić się o bezpieczeństwo swoich pociech i w spokoju mogą korzystać ze spotkania.
Podczas zajęć grupy omawiane są bieżące problemy rodziców, których doświadczają na co dzień. Specjaliści starają się udzielać niezbędnych wskazówek i porad, które mogą okazać się pomocne w wychowaniu i opiece nad dziećmi,. Inni rodzice włączają się w dyskusję, wskazują swoje sugestie i podpowiedzi, które z ich perspektywy są skuteczne.
Tego typu spotkania są ważnym elementem współpracy rodziców ze szkołą, która nie tylko uczy dzieci, ale stanowi także wsparcie dla rodziców w ich wychowaniu i opiece.

 

Aleksandra Gradowska
psycholog szkolny w SP 174