DZIEŃ KOBIET

Dnia 8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. Dla jednych relikt przeszłości, dla wielu okazja do okazania szacunku, sympatii. Męskie grono przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego pomyślało o słodkim poczęstunku dla wszystkich kobiet w naszej szkole. Bardzo dziękujemy!

W tym dniu wielu chłopców z całej szkoły podejmowało inicjatywę: były więc tulipany, krokusy, cukierki…

Marzena Delak