Bohater tygodnia

Od października 2015 do marca 2016r. w klasie ,,0” realizowany był projekt ,,Bohater tygodnia”. W ciągu tego tygodnia dziecko, które było bohaterem stawało się najważniejszą osobistością w grupie, korzystało z różnych przywilejów np. stało w pierwszej parze, przynosiło z domu swoje ulubione zabawki itp. Przez pięć dni było w centrum uwagi. W ciągu tego tygodnia był także zarezerwowany czas na wizytę rodziny w klasie. Rodzice opowiadali o dziecku, jego zainteresowaniach lub czytali ulubioną bajkę.

Najważniejszym celem projektu było, aby dziecko zwróciło uwagę na wszystkich swoich kolegów i koleżanki oraz aby dostrzegło różnorodność grupy. Dzieci uczyły się dostrzegać życie z perspektyw innych, a zarazem szanować ludzi i ich różnice. Uczyły się także dzielenia swoimi rzeczami i okazywania uczuć innym.