Konkurs plastyczny ”Światło i barwa- fontanny Warszawy.”

Nasza szkoła zorganizowała dzielnicowy konkurs plastyczny pt. ”Światło i barwa- fontanny Warszawy.” Celem konkursu było podtrzymanie tożsamości warszawskiej i poznawanie najciekawszych miejsc naszej stolicy, budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Zadanie polegało na interpretacji kolorystycznej tematu konkursu, przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych w kategoriach: 0-III, IV-VI.

I miejsce w kategorii 0-III zajęła Teresa Sutkowska SP 353,
II miejsce Julia Kuczmarska SP174,
III miejsce Julian Florczuk SP 171.

Wyróżnienia w tej kategorii  zdobyli:
Oliwia  Czajkowska  SP 171,
Maja  Cur  SP 353,
Kacper   Kęsy SP 353.

I miejsce w kategorii IV-VI zajęła Natalia Lewandowska SP174,
II miejsce Natalia Nalborczyk SP172,
III miejsce Kornelia Hanulak SP 174.

Wyróżnienia w tej kategorii  zdobyły:
Łucja Wróbel SP 172,
Emilia Główka  SP 174,
Oliwia Mata SP 174