SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

Coroczna akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata” zawitała do naszej szkoły 16 września.

Podnoszenie świadomości ekologicznej, dbałości o otaczające nas środowisko i przyrodę jest jednym z priorytetów wychowania. Odbyły się rozmowy z dziećmi na wyżej wymienione tematy. Później zaopatrzeni w rękawice i worki sprawdzaliśmy „czystość” naszej okolicy.

Dzieci dziwiły się jak różne śmieci wyrzucają ludzie. Mamy nadzieję, że z roku na rok tych śmieci będzie mniej a nieśmiecenie stanie się oczywiste dla wszystkich ludzi.

 

Marzena Delak