SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Dnia 28 września 2016 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone  „kampanią wyborczą” – kandydaci przygotowali ciekawy plakaty z wieloma propozycjami aktywności autorów.

Wyniki wyborów wyłoniły następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

Jolanta Dziuba (klasa V) – przewodnicząca

Emil Zawolik (klasa VI) – zastępca przewodniczącego

Oskar Mata (klasa V) – zastępca przewodniczącego.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Barbara Szkurłat.

 

Życzymy udanej pracy!

 

Marzena Delak