Wyślij kartkę do powstańca

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w akcji „BOHATERON – wyślij kartkę do powstańca”. Z ogromnym zaangażowaniem, zarówno ci mali jak i ci starsi, wypełniali kartki. Są świadomi tego, że dzięki powstańcom i ich poświęceniu, dzisiaj wszyscy mogą żyć w wolnym kraju, w pokoju. Nie muszą się obawiać o życie swoje i swoich bliskich.