SAS – Szkoła Aktywna w Społeczności

W październiku 2016 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu SAS.

SAS jest realizowany w szkole już kolejny rok – od kwietnia 2015 r. którego celem jest upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną. Jest to projekt międzynarodowy, w Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych.

 W tej chwili staramy się jako społeczność szkolna wdrażać Międzynarodowe Standardy szkół Aktywnych w Społeczności. Zaplanowanym działaniem było wspólne dokonanie oceny pracy szkoły podczas spotkania z przedstawicielami różnych grup społeczności szkolnej oraz instytucji współpracujących z naszą szkołą.

W zorganizowanym 26 i 27 października, dwudniowym spotkaniu wzięli udział:

dyrektor szkoły Paweł Krajewski oraz przedstawiciele nauczycieli: Monika Dębicka, Marzena Delak, Joanna Budyńska, Marta Głodek, Monika Leśnik i Barbara Szkurłat,

uczniowie: Jolanta Dziuba, Piotr Dardzikowski i Kuba Wróblewski,

rodzice: Magdalena Wróblewska, Agnieszka Marciniak, Małgorzata Napiórkowska-Bombik

i  Krzysztof Dardzikowski,

oraz przedstawiciele organizacji współpracujących z naszą szkołą: Elżbieta Daniłowicz

z Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spotkanie poprowadził Janusz Żmijski,  facylitator projektu.

Celem spotkania było uzyskanie informacji od zaproszonych gości o tym jak widzą nasza szkołę i jej działania w 10 obszarach funkcjonowania: angażowanie rodziców, integracja społeczna, kultura organizacyjna, partnerstwo, rozwój społeczności, przywództwo, uczenie się przez całe życie, uczenie się przez zrozumienie, usługi i wolontariat. Wspólne omówienie zagadnień, dokonanie oceny podejmowanych aktywności pomoże nam w zaplanowaniu działań ulepszających pracę szkoły. Powołany zespół złożony z nauczycieli, uczniów i rodziców, wspólnie zdecyduje nad jakimi obszarami będziemy pracować w roku szkolnym 2016/2017.
Każda Szkoła Aktywna w Społeczności rozwija się na swój sposób, ponieważ szkoła to organiczna struktura, kształtowana przez entuzjazm pracujących w nich ludzi, ich wizję przywództwa, zaangażowanie rodziców oraz potrzeby społeczności lokalnej.

 

Wszystkich uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną pracę w miłej i serdecznej atmosferze oraz ich społeczne zaangażowanie.

Wiemy, że dzięki współpracy różnych grup skupionych w szkole i wokół niej jesteśmy w stanie osiągnąć nasze wspólne cele.

 

Marzena Delak