KLASA 2B UCZY SIĘ PRACOWAĆ METODĄ PROJEKTU

W listopadzie 2016 roku dzieci z klasy 2b uczyły się pracować metodą projektu. Tematem projektu było wykonanie okładki do lektury A.A. Milne „Kubuś Puchatek”.

Projekt miał na celu wdrażać do planowania, organizowania i brania odpowiedzialności za pracę; rozwijać umiejętność pracy w zespole, słuchać uwag i propozycji innych, uczyć pozytywnych relacji koleżeńskich i współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów; kształtowanie umiejętności pracy i nauki w różnych warunkach; umiejętność oceny efektów pracy własnej i innych; umiejętność prezentacji swojej pracy.

Aby zrealizować temat projektu, uczniowie musieli wykonać konkretne zadania: umówić termin spotkania (z pomocą rodziców), zaplanować podział obowiązków, ustalić zasady pracy. Gotowe prace uczniowie prezentowali przed klasą. Następnie musieli dokonać samooceny swojej pracy i pracy całej grupy.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z rodzicami zadanie wykonane zostało przez wszystkich uczniów. Dzieci bardzo pozytywnie wyrażały się o projekcie. Możliwość wykonania zadania w domu razem z innymi kolegami i koleżankami była dla nich bardzo atrakcyjną formą pracy.

 

Marzena Delak