Lekcja muzealna

2 grudnia uczniowie klas IV – VI wzięli udział w lekcji muzealnej dotyczącej postaci Józefa Piłsudskiego. Rozwiązując różnego rodzaju zagadki i rebusy, wykonując różnorodne zadania, dzieci uzyskały szereg informacji dotyczących postaci Marszałka.

Uczniowie klasy IV wzięli udział w lekcji „Historyk na tropie”. Zapoznali się z różnymi rodzajami źródeł historycznych, nauczyli się, na podstawie różnych zabytkowych przedmiotów, pozyskiwać ważne informacje historyczne.

Uczniowie klas V i VI, podczas lekcji „Niecodzienny ambasador”, dowiedzieli się, kiedy

i dlaczego powstał port w Gdyni oraz odkryli historię transatlantyku OS „Piłsudski”.

To była świetna lekcja muzealna w szkole.