MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji…” (źródło: http://www.damy-rade.org/aktualnosci/1852-3-grudnia-wiatowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html).

8 grudnia, w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych klasa IV i V zostały zaproszone na przedstawienie pt. „Kopciuszek współcześnie” przygotowane przez zaprzyjaźnioną szkołę – Zespół Szkół nr 2 z Sulejówka.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie, ich rodzice i nauczyciele z tejże szkoły.

Podczas przedstawienia wszyscy znakomicie się bawili, ponieważ było bardzo zabawne i śmieszne, z tymże poruszało aktualne problemy i trudności osób uważanych za gorszych ze względu na status społeczny czy ubóstwo. Przyświecały mu mądre słowa Alberta Schweitzer „SZCZĘŚCIE TO JEDYNA WARTOŚĆ, KTÓRA SIĘ MNOŻY, KIEDY SIĘ JĄ DZIELI”.

Swoją obecnością przedstawienie zaszczycił Burmistrz Miasta Sulejówek – Pan Arkadiusz Śliwa i przedstawiciele Urzędu Miasta Sulejówek, przedstawiciel 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki oraz Pani Monika Urbanek – kierownik Klubu Kościuszkowiec, w którym odbyło się przedstawienie.

Na sam koniec odbyło się losowanie nagród, po czym wszystkie dzieci dostały coś słodkiego od Burmistrza Sulejówka.

 

Monika Leśnik