ŚWIĄTECZNA RADA RODZICÓW

W przedświąteczny czas otwieramy nasze serca. Rodzice zaangażowani w  działalność Rady Rodziców zorganizowali akcję przygotowania paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły. Chętni rodzice i uczniowie przynosili m.in. gry, zabawki, ubrania. Pokazali, że pomaganie potrzebującym z najbliższego otoczenia nie jest trudne.

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym, szczególnie Pani Edycie Gołaszewskiej za inicjatywę!

Serdecznie dziękujemy!

 

Marzena Delak