BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII – LEKCJA Z POLICJĄ

Dnia 27 stycznia 2017 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez policjantów. Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych. Policjanci poruszali temat bezpiecznych zabaw zimowych.

Byliśmy dumni z naszych uczniów, ich wiedza jest naprawdę duża! Dzieci dostały również książeczki eduakcyjne – bezpieczne ferie z kapitanem Wyderką.

Marzena Delak