Klasy III, IV i V na Zielonej Szkole

29, 30 i 31 maja spędziliśmy na wycieczce „Tajemnice Niebieskich Źródeł”. Zobaczyliśmy i zwiedziliśmy bardzo dużo ciekawych miejsc. Arboretum w Rogowie – jeden z największych ogrodów w Polsce, z okazałą kolekcją taksonów, proweniencji. W Spale obejrzeliśmy Park Zdrojowy, Kaplicę Prezydentów, rzeźbę Żubra oraz mieliśmy grę terenową. Rezerwat „Niebieskie Źródła” – rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, m.in. wywierzyska krasowe, kompleks wodonośny ze spękanymi wapieniami jurajskimi, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę, pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Skansen Rzeki Pilicy – pierwsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęcone rzece, gdzie można obejrzeć wielkie koła młyńskie i wozy pancerne wyciągnięte z dna rzeki Pilicy. Groty w Nagórzycach – unikatowe połączenie wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Groty są pozostałością po podziemnej kopalni piasku szklarskiego z XVIII i XIX wieku. Przejeżdżaliśmy obok Kopalni piasku „Biała Góra” gdzie znajdują się ogromne wyrobiska piasku kwarcowego wydobywanego na potrzeby hut szkła. Byliśmy na spacerze nad Zalewem Sulejowskim, który jest największym zbiornikiem wodnym w centralnej Polsce, utworzonym w latach 1969-74 przez spiętrzenie rzeki Pilicy w celu zapewnienia poboru wody pitnej dla Łodzi. Zwiedzaliśmy bunkier z okresu II wojny światowej w Konewce. W miejscowości Inowłódz zobaczyliśmy Kościół  Św. Idziego (miejsce narodzin Bolesława Krzywoustego), dawną synagogę (obecnie sklep spożywczy) oraz ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego.

Oprócz zwiedzania ciekawych miejsc, mieliśmy ognisko z kiełbaskami, dyskotekę. Ćwiczyliśmy swoje umiejętności na paku linowym oraz bawiliśmy się na automatycznej kręgielni.

 

To była udana Zielona Szkoła, ciekawe miejsca, piękne krajobrazy i dobra zabawa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też uda się zorganizować wycieczką kilkudniową i pojedzie więcej uczniów.

 

Monika Leśnik