Wycieczki z geografami

Od maja tego  roku  chętni uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach plenerowych  organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Geografów  i Przyjaciół Geografii.  Razem byliśmy w Lasku Bielańskim, Obszar Natura 2000-Dolina Środkowej Wisły (Wilanów), Lasku Kabackim, Mazowieckim Parku Krajobrazowym, Wisła prawy i lewy brzeg przy Powiślu oraz Kampinoski Park Narodowy. Celem tych zajęć było poznanie terenów rekreacyjnych i ich walorów przyrodniczych, aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu, poznanie zasad zachowania na terenach chronionych oraz zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wycieczek.

Prawie wszystkie klasy naszej szkoły uczestniczyły w lekcjach z geografami. Kapitan żeglugi morskiej opowiadał o statkach, które pływają po morzach oraz ciekawe morskie opowieści. Poznawaliśmy też Jamajkę, słuchaliśmy na temat zwyczajów oraz kultury i życia codziennego tamtejszych mieszkańców.