Zerówka w Filharmonii

13 października byliśmy na koncercie pt. ,,Trzej Muszkieterowie”. Atos, Portos i Aramis z powieści Alexandra Dumasa różnili się pod wieloma względami, jednak tworzyli wspaniały zespół. Podobnie bohaterowie koncertu: klarnet, fagot i fortepian posiadają odmienne właściwości, ale znakomicie brzmią razem. Podczas koncertu wysłuchaliśmy wspaniałych utworów, a także poznaliśmy historię i budowę w/w instrumentów.