SZKOŁY AKTYWNE W SPOŁECZNOŚCI – SPOTKANIE EWALUACYJNE

W dniach 22 i 23 listopada 2017 r. odbyło się już kolejne spotkanie ewaluacyjne w ramach działań szkoły w programie SAS – Szkoły Aktywnej w Społeczności.

Co roku reprezentanci całej szkolnej społeczności (rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą) spotykają się z facylitatorem, w celu dokonania podsumowania działań szkoły. Wspólnie analizujemy mocne i słabe strony, by później nakreślić kierunek aktywności i zmian.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli w grupie rodziców: Pani Ewa Witkowska, Pan Krzysztof Dardzikowski; w grupie uczniów: Jakub Wróblewski, Krzysztof Witkowski, Maria Powierża, Natalia Lewandowska, Oskar Mata, Piotr Dardzikowski; grupę organizacji reprezentowała Pani Zofia Malesza z Uniwersytetu III wieku; grupa nauczycieli: Pani Agnieszka Juszyńska, Pani Joanna Budyńska, Pani Wanda Kumor, Pani Barbara Szkurłat, Monika Dębicka oraz Marzena Delak.

Intensywna praca zaowocowała wspólnymi wnioskami nad którymi będzie teraz pracował Szkolny Zespół SAS.

 

koordynatorki

 

Monika Dębicka

Marzena Delak