Koło Wolontariusza

W naszej szkole rusza działalność Koła Wolontariusza. Uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w nim będą podzieleni na 2 grupy- klasy II-III oraz IV-VII. Jednak wszystkie działania będą miały wspólny cel. Działania skupią się głównie na środowisku lokalnym. W ramach koła będziemy: wspierać akcje charytatywne na rzecz schronisk dla bezdomnych zwierząt, organizować wieczór kolęd dla starszych i samotnych ludzi, pomagać organizować jasełka, pikniki i inne wydarzenia na terenie szkoły, zajmiemy się tworzeniem kartek okolicznościowych, itd. Spotkania nie będą regularne, ale w miarę potrzeb. Uczniowie, którzy jeszcze się nie zgłosili, a chcieliby zostać wolontariuszami mogą się zgłaszać do opiekunów koła p. Zosi Kumor i p. Ani Marczuk.