VII Mikołajkowy Turniej Korfballu

W dniu 02.12.2017r odbył się VII Mikołajkowy Turniej Korfballu zorganizowany przez UKS WESOŁA SZKOŁA z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 174 Plac Wojska Polskiego 28 pod Patronatem BURMISTRZA DZIELNICY WESOŁA I POLSKIEGO ZWIĄZKU KORFBALLU

Turniej obejmował następujące kategorie wiekowe zawodników klas 1-2/ 3-/4, młodzik (klasy5-6) oraz junior młodszy.

Zawody odbywały się na dwóch obiektach sportowych: w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 353 ul. Cieplarnia- kategoria młodzik i junior młodszy, na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr1 w Sulejówku kategoria klas 4-tych, klas 1-2 i klas 3-cich ogółem wzięło udział 254 zawodników.

W turnieju udział wzięły drużyny następujących klubów: LUKS OLYIMPIC SŁUPIA, CIRKUS KONSTANCIN, MARATOŃCZYK KOŁO, SZKOŁA z MIĘDZYBOROWA, SP 7 z OLSZTYNA, UKS WESOŁA SZKOŁA, zawodnicy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w SULEJÓWKU.  Sportowe zmagania odbyły się w wesołej, sportowej atmosferze z udziałem kolorowych mikołajków. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, mikołajkowe prezenty, odblaskowe opaski oraz wszystkie kluby pamiątkowe statuetki udziału.

Turniej został sfinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.Zawody w obiekcie Sali SP 353 otwierał Pan Paweł Malinowski Główny Specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Wesoła a w hali sportowej w Sulejówku Prezes Polskiego Związku Korfballu Pan Piotr Urbański

Zawody sędziowali licencjonowani sędziowie z Polskiego Związku Korfballu, medale zawodnikom wręczali wice prezes PZKof, prezes UKS Wesoła Szkoła

 

Wyniki kategorii klas 1-2

I miejsce         UKS CIRKUS KONSTANCIN 1

II miejsce        UKS MARATOŃCZYK KOŁO

III miejsce      LUKS OLIMPIC SŁUPIA1

IV miejsce      UKS WESOŁA SZKOŁA

V miejsce        UKS MARATOŃCZYK KOŁO 2

VI miejsce      LUKS OLIMPIC SŁUP

 

Kategoria klas 3-cich

I miejsce         UKS CIRKUS KONSTANCIN

II miejsce        UKS WESOŁA SZKOŁA

III miejsce      LUKS OLMIPIC SŁUPIA

IV miejsce      UKS CIRKUS KONSTANCIN 2

V miejsce        SP 7 OLSZTYN

 

Kategoria klas 4-tych

I miejsce       LUKS OLYMPIC SŁUPIA 1

II miejsce        UKS WESOŁA SZKOŁA

III miejsce      UKS MARATOŃCZYK KOŁO

IV miejsce      LUKS OLIMPIC SŁUPIA 2

V miejsce        UKS CIRKUS KONSTANCIN1

VI miejsce      UKS CIRKUS KONSTANCIN 3

VII miejsce     UKS CIRKUS KONSTANCIN 2

 

Kategoria młodzik

I miejsce         UKS MARATOŃCZYK KOŁO 1

II miejsce        UKS WESOŁA SZKOŁA

III miejsce      LUKS OLIMPIC SŁUPIA

IV miejsce      UKS CIRKUS KONSTANCIN

 

Kategoria junior młodszy                                                              

I miejsce         UKS MARATOŃCZYK KOŁO

II miejsce        LUKS OLIMIC SŁUPIA

III miejsce      UKS MARATOŃCZYK KOŁO 2

IV miejsce      UKS CIRKUS KONSTANCIN

 

Kategoria Quatro korfball- młodzik         

I miejsce         ZSP MIĘDZYBORÓW

II miejsce        UKS CIRKUS KONSTANCIN

III miejsce      LUKS OLIMPIC SŁUPIA

IV miejsce      UKS WESOŁA SZKOŁA

 

Kategoria Quatro korfball –junior młodszy

I miejsce         SP SULEJÓWEK

II miejsce        UKS CIRKUS KONSTANCIN

III miejsce      ZSP MIĘDZYBORÓW

                                                                      

Serdecznie dziękuje sędziom, trenerom rodzicom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przebiegu turnieju.

Wdzięczna jestem i dziękuję PATRONOM turnieju za nagrody, które uświetniły Dzień Mikołajkowy i podniosły jego atrakcyjność.

Prezes UKS WESOŁA SZKOŁA Jolanta Ilewicz, sekretarz Ada Ilewicz