Światowy Miesiąc dla Autyzmu

wpis w: Aktualności | 0

W związku ze Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu  dnia 16 kwietnia odbyła się w naszej szkole akcja pod hasłem „Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy inny”. Miała ona na celu zwrócenie uwagi dzieci i ich rodziców na zagadnienie autyzmu.

Nasza szkoła jest szkołą integracyjną, do której uczęszczają dzieci w normie intelektualnej i dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. A więc integracja jest podstawowym elementem codziennych procesów dydaktyczno-wychowawczych. Integracja według „Słownika języka polskiego”, to zespalanie się w całość grup społecznych wyrażające się częstością i intensywnością kontaktów oraz wspólnotą ideową. Słowo integracja pochodzi od łacińskiego „integrare”, czyli scalić. W stosunkach osób pełno             i niepełnosprawnych oznacza respektowanie tych samych praw, wartości i stwarzanie obu grupom takim samych warunków rozwoju.

Dzieci obejrzały prezentację audiowizualną na temat autyzmu, wysłuchały opowiadania dotyczącego różnego oblicza przyjaźni, a także brały udział w grach i zabawy między innymi dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego.

 

Katarzyna Kalbarczyk