Zbliżają się wakacje

„W wakacyjnym nastroju” –koncert  grupy szantowej  „Stara kuźnia”  – śpiew, gitara, tamburyn . W programie usłyszeliśmy tradycyjną, dawną szantę jak i inne pieśni żeglarskie. Rozmarzyliśmy się……. . Już niedługo wakacje.