„Obyczaje staropolskie” w Muzeum Narodowym.

Dnia 22 listopada 2018 roku klasa VI odbyła ciekawą lekcję muzealną w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Lekcja dotyczyła staropolskich obyczajów. Przybliżyła ona uczniom wiedzę na temat polskiej szlachty oraz wybranych aspektów historycznych. Wybrane zabytki sztuki polskiej posłużyły nam jako źródło wiedzy o życiu codziennym na polskim dworze: ubiorze, potrawach, tradycjach, obrzędach, itp.

 

Marta Głodek