Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

OD 19 MARCA OD GODZ. 9.00  DO 1 KWIETNIA BR. DO GODZ. 24:00,

pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl [1] zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w dyżurującym przedszkolu/szkole PIERWSZEGO WYBORU, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

Dodatkowy druk wniosku (dla rodziców, którzy nie mają możliwości wypełnić druku on-line) zostanie podpięty do systemu elektronicznego od strony placówek i od strony publicznej dostępnej dla rodziców. W odniesieniu do osób, które nie mają możliwości wypełnić druku on-line proszę u dzielenie im pomocy i postepowanie analogiczne, jak przy rekrutacjach.

Jednocześnie sygnalizuję temat, który będzie ważny NA ETAPIE POTWIERDZANIA ZAKWALIFIKOWANIA NA DYŻUR poprzez wniesienie opłaty:

Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola/  szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły / przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało ZAKWALIFIKOWANE na dyżur, najpóźniej do 10 maja 2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).