Informacja Dyrektora SP 174

Szanowni Rodzice,

informujemy, że w przypadku strajku nauczycieli, którego rozpoczęcie planowane jest na dzień 8 kwietnia 2019 r., nauczyciele Szkoły/Przedszkola nr nie będą wykonywać prac dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W związku z tym, że nie mamy możliwości przewidzieć jak długo potrwa akcja strajkowa, zawieszenie zajęć może zostać przedłużone.

Zwracamy się do Państwa o zapewnienie opieki swoim dzieciom podczas strajku oraz zrozumienie dla zaistniałej sytuacji.

Aby zapewnić w pierwszych dniach strajku swojemu dziecku opiekę mogą Państwa skorzystać z:

  • urlopu wypoczynkowego,
  • urlopu na żądanie,
  • zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze 16 godzin albo 2 dni na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),

Dodatkowo, rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W celu skorzystania z zasiłku:

  1. Należy przedstawić pracodawcy Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

  1. Następnie należy wypełnić wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

Listę instytucji Miasta st. Warszawy m.in.: domy kultury, biblioteki, czytelnie, ośrodki sportu i rekreacji, w których będzie można spędzić czas z dzieckiem, w przypadku zamknięcia szkoły/przedszkola znajdą Państwo na stronie: www.edukacja.um.warszawa.pl

Z poważaniem Paweł Krajewski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi