Informacja dla rodziców klas pierwszych rok szkolny 2019/2020

Procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków droga elektroniczną. Link do strony: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/8a1bede0

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do 31.05.2019 w załączeniu instrukcja.