Warsztaty „Wiem co jem” w drugich klasach.

Celem kampanii była organizacja prawidłowego żywienia w placówkach oświatowych oraz edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży.

Klasy brały m.in. udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach ruchowych , promujących zdrowy ,aktywny tryb życia.